Hotărârea de Guvern nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:

  •  pentru elevii din învăţământul primar şi secundar, precum şi pentru studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi, reducere de 50% din tariful trenurilor regio, clasa a 2-a, în tot timpul anului calendaristic

            Pentru tarife click aici
          Legitimaţiile de călătorie cu 50% reducere la tren regio se eliberează la casele  de bilete ale staţiilor şi agenţiilor de cale ferată pe baza carnetului de elev pentru elevi, respectiv a legitimaţiei de student pentru reducere transport pentru studenţi, vizate la zi pentru anul şcolar/universitar în curs.
Elevii din clasele pregătitoare (clasa zero) care nu primesc carnete de elev ci doar adeverința pot sa-si achiziționeze si sa călătorească cu legitimaţii de călătorie de tip bilet elev.    
  • pentru studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi,  24 călătorii simple pe an calendaristic, cu reducere de 50% din tariful trenurilor interregio, clasa a 2-a

           
        Pentru tarife click aici

 Legitimaţiile de călătorie cu 50% reducere la trenurile interregio pentru studenţi se elibereaza la casele de bilete ale staţiilor şi agenţiilor de cale ferată pe baza legitimaţiei de student pentru reducere transport şi a carnetului cu cupoane pentru călătoria studenţilor cu 50% reducere. 
Legitimaţiile de călătorie cu 50% reducere pentru elevi şi studenţi sunt valabile numai însoţite de carnetul de elev, pentru elevi, respectiv de legitimaţia de student pentru reducere transport si, dupa caz, a carnetului cu cupoane, pentru studenţi. La controlul legitimaţiilor de călătorie în tren, utilizatorul trebuie să prezinte atât legitimaţia de călătorie cu 50% reducere, cât şi actele prevăzute mai sus .
La cererea organelor de control, elevii şi studenţii vor prezenta şi un act de identitate care să dovedească identitatea acestora. Elevii din învăţământul primar si gimnazial vor prezenta numai legitimaţia de călătorie cu 50% reducere şi carnetul de elev.