http://cfrcalatori.ro/ro/oferte/reduceri-pentru-copii#copii
MODIFICAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT
se poate solicita la casele de bilete, astfel:
 
1. ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA CĂLĂTORIEI (respectiv înainte de îmbarcarea în primul tren din ruta pentru care călătorul are emisă legitimaţia de călătorie):
a) pentru legitimaţii de călătorie eliberate cu preţ întreg sau cu reduceri comerciale acordate de CFR Călători (cu excepţia: biletului dus-întors, biletelor cu reducere – legi, cartea VSD): casierul va retrage legitimaţia de călătorie iniţială şi va emite o noua legitimaţie de călătorie conform cerinţelor călătorului, pe care va face menţiunea modificării contractului de transport; se va reţine valoarea tarifului de rezervare a locului sau procent din acesta, funcţie de clasa de rezervare; 
b) în situaţia în care se solicită doar modificarea clasei de rezervare sau a clasei comerciale (restul condiţiilor fiind neschimbate pentru acelaşi tren şi dată de călătorie): casierul va emite o legitimaţie pentru încasarea diferenţelor de clasă, în legatură cu legitimaţia iniţială; 
c) pentru legitimaţii de călătorie care beneficiază de reduceri în baza unor legi: în cazurile în care se solicită călătoria cu un tren de alt rang comercial sau în combinaţie cu modificarea clasei comerciale nu se va retrage legitimaţia iniţială, şi se va emite de către casieră o legitimaţie pentru încasarea eventualelor diferenţe tarifare.
 d) pentru studenţi: modificarea contractului de transport se realizează prin restituirea legitimaţiei de călătorie la care se renunţă şi emiterea uneia noi. După ora de plecare a trenului din staţia de îmbarcare, contractul de transport nu mai poate fi modificat.
 
2. IN PARCURS, într-o staţie de cale ferată din parcursul unui tren din ruta pentru care este valabilă legitimaţia de călătorie, sau în staţia de cale ferată de legătură, caz în care modificarea contractului de transport se realizează de către casier, prin validarea legitimaţiei de călătorie iniţiale, conform noilor cerinţe şi emiterea unei legitimaţii pentru încasarea eventualelor diferenţe tarifare.
 
Important! 
        Timpul maxim de prezentare a călătorilor la ghişeele CFR Călători, în vederea modificării contractului de transport, este de maxim o oră  de la plecarea trenului pentru care solicită modificarea contractului de transport.  
 
ANTICIPAREA CĂLĂTORIEI
 
Anticiparea călătoriei se poate solicita, o singură dată, pentru orice alt tren care pleacă în direcţia respectivă înainte de primul tren la care este valabilă legitimaţia de călătorie.
 
În vederea anticipării, călătorul trebuie să se prezinte cu legitimaţia de călătorie la orice staţie de cale ferată sau agenţie de voiaj CFR, înainte de începerea călătoriei. 
Anticiparea călătoriei nu anuleză dreptul la întreruperea călătoriei.
Anticiparea călătoriei anulează dreptul de amânare a călătoriei.
 
Nu este permisă anticiparea călătoriei pentru legitimaţiile de călătorie tip abonament, Carte VSD, legitimaţiile de călătorie emise pentru studenţi.
    
    Pentru legitimaţiile de călătorie cu perioada de valabilitate (dus –întors etc.) nu se permite anticiparea călătoriei dacă prin acordarea acesteia se prelungeşte perioada de valabilitate. Solicitarea de anticipare pentru călătoria de dus se poate efectua numai în cazul când s-a stabilit data călătoriei de întoarcere, iar perioada dintre călătoria de dus – pentru care se acordă viza de anticipare şi călătoria de întors nu este mai mare de 20 de zile. 
  
 
AMÂNAREA CĂLĂTORIEI  
 
Înainte de începerea călătoriei un călător care doreşte să călătorească cu un tren care circulă după primul tren din ruta pentru care şi-a procurat legitimaţia de călătorie, are dreptul să ceară amânarea călătoriei, numai pentru legitimaţiile care dau dreptul la acest tip de modificare a contractului de transport.
În cazul în care la solicitarea de amânare a călătoriei nu se cunoaşte data şi trenul cu care se doreşte efectuarea călătoriei, pe legitimaţia de călătorie iniţială a calatorului casiera va aplica o viza de “Amânare”. Inainte de inceperea calatoriei, calatorul se va prezenta obligatoriu la casele de bilete, in vederea stabilirii datei si a trenului pentru care se doreste continuarea calatoriei; in caz contrar calatorul gasit in tren numai cu stampila pentru amanare a calatoriei, fara alte indicatii, va fi considerat ca fiind cu legitimatie de calatorie nevalabila si tratat conform legislatiei.
Amânarea călătoriei se poate solicita, o singură dată, pentru orice alt tren care pleacă în direcţia respectivă, şi anulează dreptul de anticipare a călătoriei.
Amânarea călătoriei nu anulează dreptul la întreruperea călătoriei.
Amânarea călătoriei nu anulează dreptul la restituirea tarifelor de transport în condiţiile reglementărilor în vigoare.
Amânarea călătoriei în cazul legitimaţiilor de călătorie cu perioadă de valabilitate (legitimaţie dus-întors, bilet grup, etc.) se poate face pentru orice tren care pleacă în perioada de valabilitate, cel mai târziu în ultima zi de valabilitate.  Prin amânarea călătoriei nu se prelungeşte perioada de valabilitate a legitimaţiilor de călătorie cu durata de valabilitate.
 
Amânarea călătoriei se poate efectua :
- de orice staţie de cale ferată sau agenţie de voiaj cf, înainte de ora de plecare a trenului din staţia de urcare înscrisă pe legitimaţia de călătorie, pentru care aceasta a fost emisă;
- de staţia de cale ferată de urcare înscrisă pe legitimaţia de călătorie până la maxim o oră după plecarea trenului pentru care aceasta a fost emisă.
 
Legitimaţiile de călătorie emise pentru studenţi NU permit AMÂNAREA călătoriei.
 
ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORIEI
               
Legitimaţia de călătorie dă dreptul, de regulă, la o singură întrerupere a călătoriei, care trebuie să se încadreze în minimum 24 de ore de la plecarea trenului cu care a sosit călătorul sau de la plecarea primului tren de legătură de acelaşi rang.
Aplicarea vizei de întrerupere cu stabilirea duratei acesteia se poate solicita o singura dată, cu excepţie pentru legitimaţiile care au prevăzute alte condiţiile comerciale particulare de utilizare. 
Termenul de întrerupere a călătoriei, altul decât 24 de ore, se stabileşte de personalul CFR Călători conform reglementărilor comerciale.
Continuarea călătoriei se poate face din staţia de cale ferată unde s-a făcut întreruperea călătoriei sau din orice staţie de cale ferată situată pe parcursul rămas neefectuat.
Legitimaţia de călătorie îşi pierde valabilitatea în cazul în care călătoria întreruptă nu va putea fi continuată cu trenul pentru care a fost vizată. În aceste situaţii se poate aplica viza de neutilizare parţială cu restituirea tarifelor aferente, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Când călătorul nu poate preciza cu ce tren îşi va continua călătoria, se va aplica de către casiera numai ştampila, urmând ca el să se prezinte din nou pentru a i se completa viza cu numărul trenului, data şi semnătura.
 
Pentru a avea dreptul la continuarea călătoriei este obligatorie prezentarea călătorului la staţia de cale ferată de întrerupere - în termen de maxim de o oră de la sosirea în staţia de cale ferată - cu legitimaţia de călătorie, pentru a se aplica de către casieră viza de întrerupere.
Continuarea călătoriei la tren de rang inferior nu dă dreptul la restituirea diferenţelor tarifare, călătoria efectuându-se la solicitarea călătorului.
Continuarea călătoriei cu tren de rang superior celui la care este valabilă legitimaţia de călătorie se face cu achitarea diferenţelor tarifare.
 
Călătorul găsit în tren cu legitimaţie de călătorie numai cu ştampila pentru întrerupere, fără a avea specificat numărul de tren şi data pentru continuarea călătoriei, cât şi eventualele legitimaţii de călătorie ca diferenţe tarifare, va fi considerat ca fiind cu legitimaţie de călătorie nevalabilă şi tratat ca atare.
 
Legitimaţiile de călătorie eliberate/vizate în baza unor convenţii încheiate de CFR Călători cu diverse instituţii, conform prevederilor legale în vigoare, dau dreptul la întreruperea călătoriei de 5 (cinci) zile, fără nicio aprobare.
 
 Nu se consideră întrerupere a călătoriei timpul folosit în staţia de cale ferată de legătură pentru aşteptarea primului tren de legătură sau pentru aşteptarea trenului pentru care călătorul are legitimaţie de călătorie.
 
Nu dau dreptul la întreruperea călătoriei următoarele legitimaţii de călătorie: a) biletul eliberat în tren pentru încasarea tarifelor de taxare în tren; b) cartea VSD; c) biletul CFR – ATM; d) biletul CFR online; e) biletele pentru studenţi.

Legitimaţiile de călătorie emise pentru studenţi NU permit INTRERUPEREA călătoriei.Posibilitatea de modificarea online a biletelor cumpărate online
Pentru a veni în sprijinul călătorilor care achiziţionează bilete direct de pe site-ul www.cfrcalatori.ro, platforma de vânzări online permite acum schimbarea biletelor deja cumpărate prin utilizarea funcţiei ‚„Modificare date călătorie”.
Această funcţie dă posibilitatea de a schimba data şi ora călătoriei, categoria de tren (IR şi R), clasa de rezervare, precum şi ruta;  rămân neschimbate stațiile de plecare și destinație, numărul călătorilor, categoria de călători și numele acestora de pe biletul inițial .

Modificarea unui bilet achiziţionat se poate efectua, o singură dată, cu plata diferentelor tarifare calculate conform reglementarilor in vigoare, cu cel puţin 6 ore înainte de plecarea trenului iniţial, pentru trenuri care circulă în intervalul disponibil pentru achiziţionarea unui bilet online (respectiv pentru 30 de zile anticipaţie şi cel mai târziu pentru trenuri care au ora de plecare din staţia de îmbarcare cu 6 ore înainte de ora solicitării în sistem.

După operarea modificării cu achitarea eventualelor diferenţe tarifare, biletul inițial nu mai este valabil, iar călătorului i se va emite un nou bilet care îi va fi transmis pe adresa de email în format pdf.