Lege nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni , prevede pentru titularii „Carnetului de moţ” o reducere de 50% din costul biletului de călătorie, clasa II-a, la toate categoriile de trenuri de călători, atât la dus cât şi la întors, atunci când fac dovada cu duplicatul documentului de transport al mărfii, că se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe calea ferată. De această reducere beneficiază şi posesorii „Carnetului de moţ” care prestează servicii cu materialul lemnos al beneficiarului, constând în confecţii şi reparaţii din lemn, atât la dus cât şi la întors.
     Pentru a beneficia de reducere, posesorul „Carnetului de moţ” se prezintă la casa de bilete a staţiei de plecare cu duplicatul documentului de transport al mărfii sau cu dovada semnată de primarul din localitatea de domiciliu a beneficiarului acestui carnet, în cazul când se deplasează în altă localitate pentru prestarea de servicii cu materialul lemnos al beneficiarilor. Pe baza acestor documente, se obţine contra-cost, legitimaţia de călătorie (bilet bianco cu plată), cu reducere 50% din costul biletului de călătorie, aferent trenului cu care urmează să călătorească.
    Pentru călătoria la clasa 1,  la vagonul de dormit/cuşetă se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare