Lege nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, prevede pentru persoanele cu handicap gratuitate la transportul cu tren interregio clasa a II-a. Persoanele cu handicap pot călători cu un singur asistent personal sau un singur însoţitor, în conformitate cu încadrarea în prevederile legale. Însoţitorii şi/sau asistenţii personali ai persoanelor cu handicap călătoresc în baza  biletelor  de călătorie gratuită acordate conform prevederilor legale în vigoare. Însoţitorii călătoresc numai însoţindu-l pe titular, iar asistenţii personali pot călători fără să însoţească persoana cu handicap .      Călătoriile gratuite pe calea ferată se efectuează pe baza “Biletului de călătorie gratuită, dus-întors acordat în baza Legii nr. 448/2006 de judeţul/sectorul ............”. Biletul de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora, pentru a fi valabil la transport se prezintă, înainte de începerea călătoriei,  pentru viză la casele de bilete ale staţiilor sau agenţiilor de voiaj de cale ferată care emit sau vizează legitimaţii de călătorie pentru SNTFC “ CFR Călători”-SA, fiind completat de către utilizator, cu cerneală sau pastă, la următoarele rubrici: „Dl. ……” , cu numele şi prenumele persoanei beneficiare; „Adeverinţa nr. …...”, cu numărul legitimaţiei de persoană cu handicap; „De la staţia ……”, cu staţia de plecare; „La staţia ……”, cu staţia de destinaţie. Călătoria  la clasa 1, la vagonul de dormit/cuşetă sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe biletul de călătorie gratuită se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare.