Legea 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere din 6 septembrie 1940 şi până la 6 martie 1945, prevede pentru beneficiarii legii, anual, 6 călătorii dus-întors pe calea ferată română, clasa I, la toate categoriile de trenuri de călători. Aceste persoane au dreptul să călătorească cu un însoţitor în cadrul numărului de călătorii stabilite pentru titular. Însoţitorul va circula în baza cuponului-talon aferent titularului, numai însoţindu-l pe titular.     Călătoria pe calea ferată se efectuează cu legitimaţia de călătorie obţinută în baza taloanelor speciale care sunt nominale, netransmisibile şi anuale. Talonul special este format din corpul talonului, şase cupoane-talon detaşabile şi şase cupoane-anexă detaşabile, corespunzătoare a şase călătorii simple, respectiv a trei călătorii dus-întors pentru transportul pe calea ferată. Cupoanele-anexă se folosesc numai pentru transportul pe calea ferată, în cazul în care călătoria începută cu un tren va continua cu un tren de rang superior sau cu regim de rezervare sau în cazul continuării unei călători întrerupte cu tren cu regim de rezervare.     Pentru călătoria la vagonul de dormit/cuşetă, pe o altă rută decât cea înscrisă pe talonul special de călătorie se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare corespunzătoare. Pierderea sau deteriorarea talonului special de călătorie gratuită de către beneficiarii călătoriilor gratuite atrage imposibilitatea efectuării călătoriilor gratuite. Talonul special de călătorie cu care beneficiarul călătoriilor gratuite se legitimează în mijlocul de transport este talonul de pensie din luna emiterii taloanelor speciale de călătorie . Taloanele speciale pentru călătoriile gratuite pe calea ferată se emit şi se distribuie  prin grija Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale sau prin  casele teritoriale de pensii, odată cu plata lunară a pensiei din sistemul public şi/sau a indemnizaţiilor acordate în baza Legii 189/2000.