Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război prevede, anual, câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 călătorii simple, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilaţi, pentru invalizii de război, precum şi pentru veteranii de război decoraţi cu ordine şi medalii.

Veteranii de război nedecoraţi, precum şi văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii şi ofiţerii călătoresc la clasa I, iar ceilalţi veterani de război nedecoraţi şi văduvele de război, la clasa a II-a.

În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori. Pentru călătoria pe calea ferată a beneficiarilor Legii nr. 44/1994, se utilizează biletul de călătorie gratuită acordat în baza Legii nr. 44/1994. Biletele de călătorie gratuită sunt nominale şi anuale.

Pentru a fi admis la transport călătorul prezintă înainte de începerea călătoriei cuponul statistic, cupoanele-anexă 1 şi 2 şi biletul special propriu-zis, nedetaşate, pentru viză, la casa de bilete sau la agenţia de voiaj, după caz, având completate rubricile: Dl/Dna; Nr. legitimaţiei titularului; Seria şi nr. buletinului/cărţii de identitate al/a însoţitorului, dacă este cazul; De la staţia; La staţia, respectând instrucţiunile de pe versoul biletului special de călătorie.

Folosirea biletelor de călătorie gratuită pentru călătoria la vagonul de dormit/cuşetă,  pe o altă rută decât cea înscrisă pe biletul de călătorie propriu-zis se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare corespunzătoare.