REGLEMENTARI PROPRII CFR CALATORI DE APLICARE A REGULAMENTULUI PRIVIND TRANSPORTURILE PE CAILE FERATE DIN ROMÂNIA

    EXTRAS

             24.1. Pentru a călători la vagon clasa 1 sau clasa a 2-a, fiecare călător trebuie să posede legitimaţie de călătorie valabilă la rangul de tren respectiv, după tariful la clasa 1 sau clasa a 2-a, legitimaţie ce va fi emisă pentru distanţa solicitată. Pentru trenurile care circulă cu regim de rezervare a locului la care se asigură loc rezervat se achită tariful de rezervare a locului .
(...)

24.3. Pentru a călători la vagon cuşetă, fiecare călător trebuie să posede legitimaţie de călătorie valabilă la rangul de tren respectiv în compunerea căruia se află vagonul cuşetă, achitând şi tariful supliment de cuşetă la cabină 4 paturi sau la cabină 6 paturi - corespunzător numărului de locuri din cabină. Legitimaţia de călătorie valabilă la rangul de tren va fi emisă pentru clasa a 2-a la distanţa solicitată.  
24.4. Pentru a călători la vagon de dormit, fiecare călător trebuie să posede legitimaţie de călătorie valabilă la rangul de tren respectiv în compunerea căruia se află vagonul de dormit, achitând şi tariful unui supliment de pat corespunzător solicitării călătorului, în cabină cu 2 paturi sau în regim „single”, în cabină cu 3 paturi, în cabină lux cu 2 paturi sau în regim „single”. Legitimaţia de călătorie valabilă la rangul de tren va fi emisă pentru clasa 1 la distanţa solicitată

     Pentru informatii referitoare la calatoria copiilor click aici.

29.1. În cazul suspendării circulaţiei unui tren, dacă aceasta nu a fost cunoscută înainte de plecare din staţia de cale ferată de pornire, în staţia de cale ferată unde s-a produs întreruperea circulatiei călătorul are dreptul la restituirea tarifelor aferente pentru parcusul neefectuat cu următoarele opţiuni;
- să solicite înapoierea în staţia de cale ferată de plecare,
- să renunţe la continuarea călătoriei cu trenul.  
29.2.(1) În situaţia când călătorul consimte să se întoarcă în staţia de cale ferată de pornire cu primul tren, indiferent de rangul acestuia, şeful staţiei de călători din staţia unde s-a produs întreruperea călătoriei, înlocuitorul acestuia sau alt personal comercial în lipsa acestora din unitate, va aplica pe legitimaţia de călătorie viza de neutilizare parţială din cauza suspendării circulaţiei. Această viză dă dreptul la călătoria de înapoiere, fără plată, în staţia de cale ferată de pornire precum şi la restituirea parţială pentru parcursul rămas neefectuat. Restituirea contravalorii parcursului rămas neefectuat se face în staţia de cale ferată de pornire cu respectarea prevederilor Reglementărilor Proprii CFR Călători 065 - Restituirea tarifului de transport.
(2) Călătorul trebuie să se prezinte în staţia de cale ferată de pornire, pentru restituire parţială din cauza suspendării circulaţiei, în termen de cel mult 3 zile de la sosire.
(3) Pentru rezervarea locurilor la trenurile cu regim de rezervare se va elibera un tichet gratuit pe motiv de „Dispoziţie”, iar în campul leg.nr. se va inscrie numărul aprobării din OCESEE.  
29.3. Când călătorul nu doreşte să se întoarcă în staţia de cale ferată de plecare, restituirea parţială pentru parcursul neefectuat se face în staţia de cale ferată din parcurs unde s-a produs întreruperea călătoriei, cu respectarea prevederilor Reglementărilor Proprii CFR Călători 065 - Restituirea tarifului de transport. Restituirea se va face imediat ce solicitantul a prezentat la ghişeu, legitimaţia de călătorie, în decurs de cel mult o oră de la sosirea trenului, cu aplicarea vizei de neutilizare parţială.  
29.4 În cazul în care călătorul depune cererea de restituire la alta unitate sau dupa expirarea temenelor prevazute mai sus, aceasta va fi soluţionată numai prin serviciile de specialitate ale structurilor teritoriale sau centrale ale CFR Călători, după caz.  
29.5. In situaţiile în care este posibilă continuarea călătoriei pe o rută ocolitoare, iar călătorul solicită acerst lucru, conducerea CFR Călători - prin dispecerii de la OCESEE, poate aproba ca până la destinatie călătoria să se facă pe rută ocolitoare (inclusiv la tren de rang superior), fără plata diferenţelor tarifare.

(...)                  Amanarea calatoriei               46.1. Înainte de începerea călătoriei un călător care doreşte să călătorească cu un tren care circulă după primul tren din ruta pentru care şi-a procurat legitimaţia de călătorie, are dreptul să ceară amânarea călătoriei, numai pentru legitimaţiile care dau dreptul la acest tip de modificare a contractului de transport.

46.3.(1) Amânarea călătoriei se poate solicita, o singură dată, pentru orice alt tren care pleacă în direcţia respectivă, de regulă până la maxim 10 zile calendaristice, şi anulează dreptul de anticipare a călătoriei.
(2) Amânarea călătoriei nu anuleză dreptul la întreruperea călătoriei.
(3) Amânarea călătoriei anulează dreptul de anticipare a călătoriei, dacă s-a stabilit data efectuării călătoriei.
(4) Operaţiile de amânare a călătoriei se pot efectua :
- de orice staţie de cale ferată sau agenţie de voiaj cf, înainte de ora de plecare a trenului din staţia de urcare înscrisă pe legitimaţia de călătorie, pentru care aceasta a fost emisă;
- de staţia de cale ferată de urcare înscrisă pe legitimaţia de călătorie până la maxim o oră după plecarea trenului pentru care aceasta a fost emisă.
(5) Amânarea călătoriei nu anulează dreptul la restituirea tarifelor de transport în condiţiile prezentelor reglementări.
46.4.(1) Amânarea călătoriei după trenul pentru care şi-a procurat legitimaţia de călătorie pentru un tren care pleacă cel mai târziu a cincea zi la ora 2400 se face cu aprobarea şefului staţiei de cale ferată, agenţiei de voiaj CFR sau inlocuitorilor acestora.
(2) Amânarea călătoriei pentru un tren care pleacă mai târziu de a cincea zi -ora 2400, pănă în termenul maxim, se face cu aprobarea serviciului comercial din cadrul structurii teritoriale a CFR Călători pe raza căreia se află unitatea care aplică viza de amânare a călătoriei.
46.5. Nu este permisă amânarea călătoriei pentru biletele CFR online şi biletele CFR – ATM.
46.6.(1) Amânarea călătoriei în cazul legitimaţiilor de călătorie cu perioadă de valabilitate (legitimaţie dus-întors, bilet grup, etc.) se poate face pentru orice tren care pleacă în perioada de valabilitate, cel mai târziu în ultima zi de valabilitate.
(2) Prin amânarea călătoriei nu se prelungeşte perioada de valabilitate a legitimaţiilor de călătorie cu durata de valabilitate.
46.7. Procedura de eliberare a locurilor în sistem se va executa obligatoriu indiferent de momentul solicitării modificării contractului de transport.
46.8. Călătoria poate fi efectuată din staţia de cale ferată de plecare sau din oricare altă staţie de cale ferată situată pe parcursul rămas de efectuat.
46.9. Călătorul găsit în tren cu legitimaţie de călătorie numai cu ştampila pentru amânare a călătoriei, aplicată în condiţiile de la 46.2 alin (2) lit. b., va fi considerat ca fiind cu legitimaţie de călătorie nevalabilă şi tratat în mod corespunzător.  

  Renuntarea la calatorie

31.1.(1) Călătorul care a obţinut o legitimaţie de călătorie valabilă pentru un anumit tren, poate renunţa la efectuarea călătoriei, indiferent de motive.
(2) Călătorul care renunţă la călătorie are dreptul sa solicite restituirea tarifelor aferente, numai în anumite condiţi comerciale specifice tipului respectiv de legitimaţie de călătorie.
(3) În cazul legitimaţiilor de călătorie emise pe suport de hârtie (manual -pe formulare tipizate, sau prin sistemele electronice de emitere), pentru a avea dreptul la restituire tarifelor, la renunţarea la călătorie se impune prezentarea obligatorie a legitimaţiei de călătorie pentru aplicarea vizei de neutilizare.  
31.2.(1) Viza de neutilizare se poate aplica:
- de orice staţie de cale ferată sau agenţie de voiaj cf, dacă solicitarea se face înainte de ora de plecare din staţia de cale ferată de urcare a trenului la care legitimaţia de călătorie a fost emisă;
- de staţia de cale ferată de urcare înscrisă pe legitimaţia de călătorie până la maxim o oră după plecarea trenului pentru care aceasta a fost emisă.
(2) La aplicarea vizei de neutilizare, se va înscrie pe verso legitimaţiei de călătorie numărul de ordine din registrul de modificare a contractului de transport.  
31.4. Viza de neutilizare se poate aplica şi de la agenţi de vânzare acreditaţi de CFR Călători să vândă pentru şi în numele său, numai dacă legitimaţiile de călătorie sunt emise electronic de către unitatea respectivă şi se prezintă în termenele prevăzute pentru aceste unităţi, restituirea făcându-se obligatoriu prin utilizarea procedurilor specficice din cadrul sistemelor electronice de emitere.
31.6. Restituirea tarifelor pentru legitimaţiile de călătorie vizate de neutilizare se va face cu respectarea Normelor Uniforme Călători ale art. 21 din Regulamentul privind Transportul pe căile ferate din România, respectiv a prevederilor de la Reglementări Proprii 065 - Restituirea Tarifelor de Transport.

(...)

Tariful
          34.5. Tariful reprezintă preţul legitimaţiilor de călătorie şi este tipărit la legitimaţiile cu preţ fix sau se înscrie de către emitent în momentul emiterii, la legitimaţiile cu preţ variabil. Pe legitimaţiile de călătorie al căror preţ este tipărit, dacă ulterior intervine o schimbare de tarif, emitentul trebuie să modifice preţul tipărit, anulându-l cu o linie în momentul emiterii legitimaţiei de călătorie şi înscriind preţul real încasat. Nu se admite mai mult de o modificare de preţ pe legitimaţiile de călătorie cu preţ tipărit.
34.6. Datele de valabilitate se marchează de casier înainte de începerea călătoriei, în momentul emiterii sau vizării legitimaţiei..

        
   Procurarea legitimatiilor de calatorie
     39.1.(1) Pentru călătoria cu trenurile de călători aparţinând CFR Călători, legitimaţiile de călătorie se pot obţine :
a) prin emitere electronică, de la casele de bilete ale staţiilor de cale ferată şi agenţiilor de voiaj CFR, pentru călătoria în trafic intern cu anticipaţie de 30 zile inclusiv pentru călătoria de întoarcere sau cu anticipaţie de 60 zile în cazul grupurilor organizate de cel puţin 30 de persoane, iar pentru călătoria în trafic international cu anticipatie de 90 zile. La stabilirea termenului de anticipaţie se ia în calcul atât ziua curentă cât şi ziua plecării trenului.
b) prin emitere manuala (pe formulare tipizate), de la casele de bilete ale staţiilor de cale ferată cu anticipaţie de maxim 10 zile (inclusiv ziua plecării trenului). La trenurile cu regim de rezervare vânzarea cu anticipaţie se va efectua numai în intervalul 730-1830, cu obţinerea locurilor prin comandă telefonică de la Oficiului Central de Exploatare Sisteme Electronice de Emitere, denumit în continuarea OCESEE;
c) de la personalul de tren care deserveşte trenurile CFR Călători, astfel: c.1. la tarif de casă – tariful de transport la care se eliberează legitimaţii de călătorie în condiţiile prezentate la lit. a şi b, când călătorii se urcă în tren din puncte de oprire ale trenurilor unde nu există posibilitatea procurării de legitimaţii de călătorie de la personal autorizat sau automate de vânzare, ori se urcă în tren din puncte de oprire deservite de personal autorizat (distribuitor autorizat de CFR Călători, oficiu poştal, etc.) care nu are biroul de emitere în punctul de oprire, cu condiţia solicitării acestora imediat după urcarea în tren, în caz contrar aplicându-se tariful de taxare în tren.   Personalul de tren mai emite legitimaţii de călătorie la tarif de casă şi în următoarele situaţii: - în cazul suspendării pe o perioadă limitată a vânzării de legitimaţii de călătorie (casier cf - vânzător bilete în CO, CM, etc.), - când personalul autorizat nu emite legitimaţii de călătorie la toate trenurile din program, situaţii avizate prin telegramă şi afişe în punctele de oprire– pentru trenurile InterRegio şi InterCity aprobarea se dă prin centralul CFR Călători, conform metodologiei din anexa nr. 5 , - când călătorul prezintă un bilet eliberat în tren la tarif de casă, la un tren care a sosit în staţia de îmbarcare pentru noul tren într-un interval de până la 10 minute (oră de sosire conform program sau datorită întârzierii primului tren), caz în care pe biletul eliberat în tren se va înscrie la menţiuni speciale numărul biletului eliberat în trenul anterior.  Personalul de tren nu va emite legitimaţii de călătorie din cadrul ofertelor de călătorie ale CFR Călători;
c.2. la tarif de taxare în tren, dacă, indiferent din ce motive, călătorul nu şi-a procurat legitimaţie de călătorie în condiţiile prezentate la lit. a şi b, cu exceptia cazurilor prevazute la lit. c.1. Tariful de taxare în tren este superior tarifului de casă;
d) de la agenţi autorizaţi de CFR Călători. În punctele de oprire – staţii de cale ferată, halte de mişcare, halte comerciale – deservite de agenţi autorizaţi se emit legitimaţii de călătorie pentru relaţiile mai solicitate – distanţe de maxim 160 km, dar numai pentru un singur tren (cu plecare din staţia respectivă), urmând ca, în caz de necesitate, pentru călătoriile mai lungi, să se procure în continuare legitimaţii de călătorie de la una din staţiile de cale ferată din parcurs. În cazul trenurilor directe, ce deservesc relaţii de călătorie mai mari de 160 km, pentru călătorii care se urcă din punctele de oprire deservite de agenţi autorizaţi, personalul de tren va emite legitimaţii de călătorie la tarif de casă, conform prevederilor lit. c.1. Pentru călătorii care se urcă în tren din puncte de oprire deservite de agenţi autorizaţi şi beneficiază de gratuitate la călătoria pe calea ferată, biletele de călătorie gratuită vor fi vizate/emise de personalul de tren, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
e) de la însoţitorul vagonului de dormit/cuşetă, după închiderea la vânzare a locurilor pentru vagoanele de dormit/cuşetă, cu maxim 60 minute înainte de plecarea trenului din staţia de îndrumare, la tarif de casă - acelaşi tarif ca şi la casele de bilete cu emitere manuală, în limita locurilor rămase libere în diagrama vagonului, numain pe relaţii pe care circulă vagonul de dormit respectiv;
f) online, prin internet, în condiţiile prezentate pe site-ul www.cfrcălători.ro;
g) de la automate de vânzare aparţinând CFR Călători, cu anticipaţie de 30 zile inclusiv pentru călătoria de întoarcere. Legitimaţiile de călătorie obţinute de la aceste automate, denumite în continuare „bilete CFR – Kioşc”, au regimul legitimaţiilor de călătorie obţinute de la orice ghişeu al staţiilor de cale ferată;
h) de la agenţii de turism sau alte societăţi comerciale acreditate sa devina distribuitori autorizaţi şi care emit bilete cfr online, în condiţiile prezentate pe site-ul www.cfrcălători.ro.
i) de la automatele de vânzare ale distribuitorilor autorizati sa vanda pentru şi în numele CFR Călători, cu anticipatie de 30 de zile, inclusiv pentru călătoria de intoarcere, legitimaţii de călătorie denumite „bilete CFR - ATM”.
(2) Termenul limită până la care se pot procura legitimaţii de călătorie, faţă de ora de plecare a trenului, se stabileste funcţie de locaţia de unde se achiziţionează acestea, astfel:
- cu 3 - 5 minute înainte de plecarea trenului din staţie pentru vagoanele clasă şi până la închiderea la vânzare în sistem pentru vagoanele de dormit/cuşetă, în cazul procurării legitimaţiilor din staţiile de cale ferată de plecare;
- cu un anumit interval de timp stabilit (care nu poate fi mai mic decat cel prevăzut la paragraful anterior), funcţie de amplasarea agentiei de voiaj CFR faţă de staţia de cale ferată de plecare, în cazul procurării legitimaţiilor de călătorie din agenţiile de voiaj CFR;
- cu 24 de ore înainte de plecarea trenului din staţia de cele ferată de îmbarcare, în cazul procurării legitimaţiilor de călătorie online sau prin automate de vânzare ale distribuitorilor autorizaţi;
- vagoanele de dormit/cuşetă se inchid la vânzare în sistem cu 60 de minute înainte de ora de plecare a trenului din staţia de cale ferată de îndrumare a vagonului de dormit/cuşetă.

 39.2. La trenurile cu regim de rezervare, pe perioada zilei in care se fac salvari de date din serverul central de rezervare, respectiv in intervalul 1.30-2.30, de regula nu se emit legitimatii de calatorie. In cazuri exceptionale, statiile cf pot emite pentru trenurile din ziua curenta, care au orele de plecare din aceste statii in intervalul mentionat, bilete cu supliment corespunzator rangului trenului, fara rezervarea locului. Calatorii vor fi avizati ca vor calatori fara loc rezervat.

39.3.(1) În cazul legitimaţiilor de călătorie emise electronic, atunci când se solicită călătoria cu trenuri succesive (maxim 4 trenuri), se emite o singură legitimaţie de călătorie cu bilete anexă (pentru toate trenurile din parcurs) cu condiţia ca ora de plecare a ultimului tren de legătură ales să fie într-un interval de maxim 48 de ore faţă de ora de plecare din staţia de cale ferată de îndrumare (staţia iniţială de îmbarcare a călătorului). Intervalul minim între ora de sosire a unui tren şi ora de plecare a următorului tren de legătură nu poate fi mai mic de 5 min şi nici mai mare de 23 de ore si 59 de minute.
        (2) Dacă se solicită călătoria cu trenuri care nu se încadrează în prevederile de la alin.(1) (călătoria cu mai mult de 4 trenuri sau ora de plecare cu un tren din parcurs într-un interval mai mare de 48 de ore calculat faţă de ora de plecare din staţia de cale ferată de îndrumare, sau intervalul dintre 2 trenuri succesive mai mare de 23 de ore si 59 minute) parcursul format din aceste trenuri nu va fi considerat o singură călătorie, în acest caz se vor emite legitimaţii de călătorie diferite.
         Important!
40.1. Călătorul este obligat ca la procurarea legitimaţiei de călătorie, să verifice pe loc dacă aceasta corespunde cererii sale. Orice reclamaţie se adresează imediat şefului staţiei de călători, şefului agenţiei de voiaj CFR sau înlocuitorilor acestora, în caz contrar nu se admit reclamaţii privind neconcordanţe faţă de solicitarea călătorului şi menţiunile tipărite pe legitimaţia de călătorie. Acest fapt se va aduce la cunoştinţa călătorilor prin afişe la punctele de emitere a legitimaţiilor de călătorie.
40.2. În staţiile de cale ferată fără şef de staţie orice neconcordanţă faţă de solicitarea iniţială şi menţiunile tipărite pe legitimaţia de călătorie se adresează personalului comercial.