Este  destinată celor care călătoresc frecvent cu trenul în trafic intern şi nu doresc să mai aibă grija biletului. 

Avantaje
:

  • Călătoriti fără limite, 1 an sau 6 luni,  pe orice relaţie, cu tren de orice rang
  • Pentru societăţile comerciale este nenominală, putând călători orice angajat al societăţii
  • Pentru călătoria cu trenurile de rang superior nu este obligatorie procurarea tichetului de rezervare .*) 
         Plătind un tarif suplimentar la achiziţia cărţii de călătorie, aceasta poate fi emisă având una din menţiunile “Valabil la Vagon Dormit/Cuşeta” sau “Valabil la Vagon Cuşeta”, caz în care posesorul poate călători la vagon de dormit, respectiv cuşeta fără plata tarifului de rezervare, solicitând la casa de bilete tichet gratuit.

Pentru vizualizare tarife carte de călătorie click aici.


Relaţii pentru comenzi numai pentru Cartea de Călătorie, la telefon 0731 990138  sau 021/ 3199528, 3199529, 3199565 / interior 122745. 

    Pentru alte informaţii vă rugăm să sunaţi la birourile de informaţii din
staţii (click aici)  sau agenţii de voiaj cfr (click aici).

*Dacă se doreşte călătoria cu loc rezervat la trenurile cu regim de rezervare a locurilor se va procura tichetul de rezervare cu achitarea tarifului integral.