http://cfrcalatori.ro/ro/oferte/reduceri-pentru-copii#copii

DE LA PERSONALUL DE TREN care deserveşte trenurile CFR Călători, astfel:

1. la tarif de casă – tariful de transport la care se eliberează legitimaţii de călătorie în condiţiile prezentate la lit. a şi b (punctul A. DE LA CASELE DE BILETE ALE STATIILOR CF SAU AGENTII DE VOIAJ CF), când călătorii se urcă în tren din puncte de oprire ale trenurilor unde nu există posibilitatea procurării de legitimaţii de călătorie de la personal autorizat sau automate de vânzare, ori se urcă în tren din puncte de oprire deservite de personal autorizat (distribuitor autorizat de CFR Călători, oficiu poştal, etc.) care nu are biroul de emitere în punctul de oprire, cu condiţia solicitării acestora imediat după urcarea în tren, în caz contrar aplicându-se tariful de taxare în tren. Personalul de tren mai emite legitimaţii de călătorie la tarif de casă şi în următoarele situaţii:

- în cazul suspendării pe o perioadă limitată a vânzării de legitimaţii de călătorie (casier cf - vânzător bilete în CO, CM, etc.),

- când călătorul prezintă un bilet eliberat în tren la tarif de casă sau tarif de taxare în tren / un bilet eliberat de distribuitor autorizat sau de IDM, valabil la un tren care a sosit în staţia de îmbarcare pentru noul tren într-un interval de până la 15 minute (oră de sosire conform program sau datorită întârzierii primului tren), caz în care pe biletul eliberat în tren se va înscrie la menţiuni speciale numărul biletului valabil la trenul anterior.

2. la tarif de taxare în tren, dacă, indiferent din ce motive, călătorul nu şi-a procurat legitimaţie de călătorie în condiţiile prezentate la lit. a şi b (punctul A. DE LA CASELE DE BILETE ALE STATIILOR CF SAU AGENTII DE VOIAJ CF), cu exceptia cazurilor prevazute la lit. D.1. Tariful de taxare în tren este superior tarifului de casă;

Personalul de tren nu va emite legitimaţii de călătorie din cadrul ofertelor de călătorie ale CFR Călători;